Các gói cước truyền số mặt đất DTT

 • Gói cơ bản

  Phí khởi tạo: 1.100.000 VNĐ

  Phí thuê bao: 33.000 VNĐ/tháng

  Phí lắp đặt: 150.000 VNĐ

 • Gói như ý

  Phí khởi tạo: 1.300.000 VNĐ

  Phí thuê bao: 66.000 VNĐ/tháng

  Phí lắp đặt: 150.000 VNĐ

 • Gói cao cấp

  Phí khởi tạo: 1.500.000 VNĐ

  Phí thuê bao: 88.000 VNĐ/tháng

  Phí lắp đặt: 150.000 VNĐ

Các gói cước truyền số hình vệ tinh DTH

 • Gói cơ bản

  Gói cơ bản

  Phí khởi tạo: 1.100.000 VNĐ

  Phí thuê bao: 33.000 VNĐ/tháng

  Phí lắp đặt: 200.000 VNĐ

 • Gói như ý

  Phí khởi tạo: 1.300.000 VNĐ

  Phí thuê bao: 66.000 VNĐ/tháng

  Phí lắp đặt: 200.000 VNĐ

 • Gói cao cấp

  Phí khởi tạo: 1.500.000 VNĐ

  Phí thuê bao: 88.000 VNĐ/tháng

  Phí lắp đặt: 200.000 VNĐ